Znak towarowy © MABEX-Multimedia Sp. z o.o., wszelkie prawa zastrzeżone. VASCO, for engineers by engineers są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub
znakami firmowymi MABEX-Multimedia Sp. z o.o. Inne użyte znaki są znakami firmowymi bądź zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich wlaścicieli.